Om Svvar

Varför en lista?

Det upphandlas för nästan 800 miljarder kronor i Sverige varje år (17% av BNP) genom ungefär 18 500 upphandlingar. Den offentliga affären är viktig för många företag och organisationer och den ”offentliga kundens” sätt att agera har en stor påverkan på marknaden. Det är ett stort ansvar att se till att det är seriösa företag som får utföra arbete åt det allmänna så att skattepengarna används på rätt sätt. Det är viktigt att inte oseriösa företag gynnas i offentliga upphandlingar, dels för att kvaliteten i offentlig sektor blir lägre och dels för att seriösa företag då riskerar att missgynnas eller slås ut. Ett annat problem kan vara att skattepengar lämnar systemet som det ska stödja.

Sveriges Offentliga Varningslista (”Svvar”) har startats för att bidra till en ökad kvalitet i den offentliga affären genom att hjälpa upphandlande organisationer att sålla bort de olämpliga leverantörerna. Det är ganska krångligt eftersom uteslutning i en offentlig upphandling är väldigt styrd, och bör så vara (alla seriösa företag ska ges möjlighet att tävla om den offentliga affären).

Syftet med Svvar är att förhindra oseriösa företag eller företag med bristande yrkesmässig förmåga att  vinna kontrakt hos offentliga beställare. Svvar ska hjälpa upphandlande myndigheter och enheter att utreda om det finns grund för uteslutning av leverantör enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, 13 kap. Läs mer om hur Svvar används i Användarvillkoren.

Vem står bakom listan?

Svvar ägs och drivs av företaget Evoluu AB. Så länge verksamheten med Svvar kan hanteras som bisyssla utan större kostnader är tjänsten kostnadsfri för offentliga upphandlare.

En bra beta

Svvar smyglanserades mars 2019, och öppnades för alla offentliga upphandlare 30 augusti 2019.

Det är ännu så länge en enkel version (rent tekniskt och utseendemässigt) som ni ser när ni loggar in. Svvar kommer att förbli enkelt utformad så länge den drivs kostnadsfritt. Därför kallar vi den en beta-version. Om den börjar användas i stor skala (vilket vi hoppas förstås) kommer fler funktioner att införas (såsom notiser vid nya registreringar, bättre kategorisering/sökfunktioner, automatiska integrationer till andra system, antal registreringar som ett företag fått mm).

Trots listans enkla utformning kan ni vara trygga med att informationen är rätt och att data skyddas på ett ändamålsenligt (lagligt) sätt.

Användarna skapar listan

Det är ni användare som registrerar företagen på listan. Det finns ingen annan källa än användarnas egna erfarenheter. Om ni har företag som bör registreras så ber vi er göra det så snart ni kan. Det är så vi hjälper varandra. Det görs via menyn Varningslistan och klicka sedan på Registrera nytt företag.

Ett exempel på en registrering: Ett företag har upprepade gånger brutit mot ett kontrakt och har inte bättrat sig trots anmodan, ni har därför avbrutit kontraktet i förtid. Se fler exempel under menyn ”Varningslistan”.

Nyhetsbrev

Prenummerera gärna på vårt nyhetsbrev, fyll i din e-post och klicka på knappen.

Svvar i fackpressen

Om Svvar i fackpress (klicka):

Kontakt

Vi skickar ut en statusuppdatering emellanåt för att informera användare om framdriften (antal företag på listan och antal anslutna upphandlande myndigheter/enheter etc).

All kontakt sker per e-post till admin@svvar.se så länge Svvar drivs kostnadsfritt. Svarstiderna är ganska långa av samma anledning. Men det anser vi inte är kritiskt för en sådan här tjänst.

/Svvar-teamet