Om Svvar

Syftet med Sveriges Offentliga Varningslista (”SVVAR”) är att förhindra oseriösa företag eller företag med bristande yrkesmässig förmåga att  vinna kontrakt hos offentliga beställare. SVVAR ska hjälpa upphandlande myndigheter och enheter att utreda om det finns grund för uteslutning av leverantör enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, 13 kap. Läs mer om hur Svvar används i Användarvillkoren.

SVVAR ägs och drivs av Evoluu AB. Morgan, som idag arbetar som inköpschef på ett stort kommunalägt bostadsbolag, är initiativtagare till SVVAR. SVVAR drivs som en bisyssla och är kostnadsfritt. Anledningen till att SVVAR drivs i denna form beror på att nyttan av varningslistan är störst om den drivs nationellt (inte lokalt i en kommun eller av ett bostadsbolag). Så länge verksamheten med SVVAR kan hanteras som bisyssla utan större kostnader är tjänsten kostnadsfri för offentliga upphandlare.

Svvar lanserades mars 2019, till att börja med för en mindre grupp användare som en “beta”.