Belstroj AB (556777-7908)

Registrerat 2020-11-05 av Morgan Jansson

Upphandlande myndighet/enhet: AB Stockholmshem
Namn (uppgiftlämnare): Morgan Jansson
E-post (uppgiftlämnare): morgan.jansson@stockholmshem.se
Telefon (uppgiftlämnare): 08-5081239462
Företagsnamn: Belstroj AB
Organisationsnummer: 556777-7908
Datum för händelse (max 3 år): 2020-07-07
Uteslutningsgrund (13 kap): §3 ÖVR MISSFÖRHÅLLANDEN
Typ av missförhållande enl 13 kap §3: 3. Allvarligt fel i yrkesutövningen
Beskrivning (max 600 tecken): Belstroj lämnade anbud i upphandling av Stomentreprenad (dnr 2020-925). Den 7 juli 2020 beslutade Stockholmshem att utesluta Belstroj från upphandlingen. Skälen kortfattat:
Bolaget och företrädare har tidigare fällts för brott mot utlänningslagen, de påträffades som underentreprenör 2018 och hade då en illegal arbetare anställd. I juni 2020 åtalades bolaget och företrädare igen av Ekobrottsmyndigheten för omfattande brott mot utlänningslagen. Beslutet har överprövats i 3 instanser (mål nr FR 16121-20, KR 6000-20, HFD 5562-20) och vunnit laga kraft 2020-11-04. Alla detaljer går att läsa i överprövningen.