Syftet med Sveriges Offentliga Varningslista (”SVVAR”) är att förhindra oseriösa företag eller företag med bristande yrkesmässig förmåga att  vinna kontrakt hos offentliga beställare. SVVAR ska hjälpa upphandlande myndigheter och enheter att utreda om det finns grund för uteslutning av leverantör enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, 13 kap.

Vi gör det möjligt tillsammans

Vi är formellt över 4 000 upphandlande myndigheter som köper för nästan 800 miljarder kronor genom ca 18 500 annonserade upphandlingar varje år. Kommunerna (med sina bolag) är störst, de står för 70% av alla upphandlingar. Tittar man närmare på statistiken så visar det sig att bara 1 200 organisationer är aktiva upphandlare (minst en upphandling per år).

Svvar lanserades 30 augusti 2019. Alla offentliga upphandlare kan registrera sig som användare för att se varningslistan och registrera nya företag. Registrera dig här >>>

Vi tipsar om den unika tjänsten ”kapitel.13” som lanserats i samarbete med Svvar. Den ger dig som upphandlare helt unika förutsättningar att identifiera oseriösa aktörer: Se www.kapitel13.se eller artikeln i Upphandling24: ”Ny tjänst ska stoppa oseriösa. Som medlem i Svvar får du alltid 10% rabatt om du anger ”Svvar+K13” vid ansökan.

284 upphandlare i 187 av Sveriges upphandlande myndigheter och enheter är just nu registrerade användare av Svvar (bland annat 11 av landets 21 regioner, 82 kommuner och 48 offentliga bolag).