Syftet med Sveriges Offentliga Varningslista (”SVVAR”) är att förhindra oseriösa företag eller företag med bristande yrkesmässig förmåga att  vinna kontrakt hos offentliga beställare. SVVAR ska hjälpa upphandlande myndigheter och enheter att utreda om det finns grund för uteslutning av leverantör enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, 13 kap.

Vi gör det möjligt tillsammans

Offentliga upphandlare kan registrera sig som användare för att se varningslistan eller registrera nya företag.

Svvar lanserades mars 2019 för en mindre grupp användare som en "beta" för att finslipa och utvärdera men alla offentliga upphandlare är redan nu välkomna att registrera sig.

Registrera dig här >>>

Användare: