Syftet med Sveriges Offentliga Varningslista (”SVVAR”) är att förhindra oseriösa företag eller företag med bristande yrkesmässig förmåga att  vinna kontrakt hos offentliga beställare. SVVAR ska hjälpa upphandlande myndigheter och enheter att utreda om det finns grund för uteslutning av leverantör enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, 13 kap.

Svvar integreras med kapitel13

Den 28 februari 2023 integrerades Sveriges Offentliga Varningslista med www.kapitel13.se och denna sida kommer att avvecklas. Alla användare av Svvar kan nu logga in i kapitel13 istället med samma användaruppgifter och med samma funktionalitet.

ERBJUDANDE: Svvar-användare får 1 månad gratis abonnemang om ni blir kunder till kapitel13.

Välkommen till förarsätet!

Svvar lanserades 30 augusti 2019. Alla offentliga upphandlare har kunnat registrera sig som användare för att se varningslistan sedan dess och registrera nya företag på listan. Men efter drygt 3 år har vi valt att stoppa nygregistrering av användare. Detta pga att så få användare valt att dela med sig av sina erfarenheter utan enbart ville läsa varningslistan (som alltså aldrig riktigt fick den funktion som var planerat). Evoluu som utvecklat Svvar har därför utvecklat tjänsten kapitel.13 och hänvisar alla nya användare dit istället (länk nedan).

292 upphandlare i 190 av Sveriges upphandlande myndigheter och enheter är just nu registrerade användare av Svvar (bland annat 11 av landets 21 regioner, 82 kommuner och 49 offentliga bolag).