Syftet med Sveriges Offentliga Varningslista (”SVVAR”) är att förhindra oseriösa företag eller företag med bristande yrkesmässig förmåga att  vinna kontrakt hos offentliga beställare. SVVAR ska hjälpa upphandlande myndigheter och enheter att utreda om det finns grund för uteslutning av leverantör enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, 13 kap.

Vi gör det möjligt tillsammans

Vi är formellt över 4 000 upphandlande myndigheter som köper för över 800 miljarder kronor genom ca 18 500 annonserade upphandlingar varje år. Kommunerna (med sina bolag) är störst, de står för 70% av alla upphandlingar. Tittar man närmare på statistiken så visar det sig att bara 1 200 organisationer är aktiva upphandlare (minst en upphandling per år).

Inga nya användare tas emot

Svvar lanserades 30 augusti 2019. Alla offentliga upphandlare har kunnat registrera sig som användare för att se varningslistan sedan dess och registrera nya företag på listan. Men efter drygt 3 år har vi valt att stoppa nygregistrering av användare. Detta pga att så få användare valt att dela med sig av sina erfarenheter utan enbart ville läsa varningslistan (som alltså aldrig riktigt fick den funktion som var planerat). Evoluu som utvecklat Svvar har därför utvecklat tjänsten kapitel.13 och hänvisar alla nya användare dit istället (länk nedan).

På sikt kommer Svvar och kapitel.13 att sammanföras för att behålla båda funktionerna. Tills dess kan Svvars nuvarande användare fortsätta använda listan som tidigare men inga nya användare tas emot.

Vi tipsar om den unika tjänsten ”kapitel.13”. Den ger dig som upphandlare helt unika förutsättningar att identifiera oseriösa aktörer: Se www.kapitel13.se eller artikeln i Upphandling24: ”Ny tjänst ska stoppa oseriösa. Som medlem i Svvar får du alltid 10% rabatt om du anger ”Svvar+K13” vid ansökan.

292 upphandlare i 190 av Sveriges upphandlande myndigheter och enheter är just nu registrerade användare av Svvar (bland annat 11 av landets 21 regioner, 82 kommuner och 49 offentliga bolag).